Edvin Holsæter style=

Edvin Holsæter

President
Tom Engen style=

Tom Engen

Visepresident
Torstein Valla style=

Torstein Valla

Sekretær
Per Steinar Håklev style=

Per Steinar Håklev

Kasserer
Jan Hvoslef style=

Jan Hvoslef

Medlemsansvarlig